Dodávame služby a produkty v najvyššej kvalite 24/7/365

Služby a produkty

Dokážeme obslúžiť všetky druhy dopravy vo všetkých smeroch. Ropné produkty, deriváty a tekuté produkty biomasy môžu byť prečerpávané medzi všetkými druhmi dopravných prostriedkov. Terminál disponuje vlastnou železničnou vlečkou s vlastnou obslužnosťou, ktorá je umiestnená priamo v Daňovom sklade. Skupina MORSEVO sa v rámci vlastnej obchodnej činnosti prostredníctvom obchodnej spoločnosti NORWARDIA s.r.o. zaoberá nákupom a predajom ropných derivátov a palív:

Služba daňového skladu

Poskytujeme služby Daňového skladu cez vlastnú licencovanú spoločnosť NORWARDIA s.r.o. Dynamická kapacita daňového skladu je 500.000 mt / ročne.

Poskytujeme neutralizáciu dokumentov v režimoch železničnej a cestnej prepravy pre všetky druhy minerálnych olejov napr. primárne benzíny, letecký benzín, plynový olej, nafta, palivový a vykurovací olej, základové oleje, petrolej, LNG, LPG, VGO, ETBE, MTBE, biodiesel. Zároveň umožňujeme zmenu disponenta minerálneho oleja. Poskytujeme službu priameho dodania v režime oprávneného príjemcu s poskytnutím ručenia za spotrebnú daň a EOSA. V rámci individuálneho prenájmu skladovacej kapacity poskytujeme možnosť prijímať minerálny olej do daňového skladu v pozastavení dane na základe zariadenia komisie a súvisiacich náležitostí.

Služba EMCS operátora

Terminál poskytuje prostredníctvom svojej licencovanej spoločnosti NORWARDIA s.r.o. službu EMCS operátora vo všetkých režimoch prepravy pri príjme aj odoslaní všetkých druhov minerálnych olejov.

Prečerpávanie

Po dohode poskytujeme služby trimodálneho prečerpávania (tanker/vlak/autocisterna, ADN/RID/ADR) a prekládky ropných derivátov. V termináli je možnosť prečerpávania všetkých druhov ropných derivátov a tekutých produktov prepravovaných po Dunaji.

Kapacita prečerpávania je 120.000 mt/mes; cca 1.500.000 mt/rok.

Pontónové služby

Poskytujeme služby parkovania tankerov a tankových člnov v tankovom prístave na obslužných pontónoch. V rámci týchto služieb vykonávame aj bunkrovanie lodí, dopĺňanie pohonných a prevádzkových látok a palív – bunkerservice.

Primiešavanie biozložky a aditívovanie

Disponujeme možnosťou primiešavania biozložky v podniku na výrobu minerálneho oleja a aditivácie až 4 druhmi aditív pri vyskladňovaní z Daňového skladu.

Morsevo teritory